LiveZilla Live Chat Software

 
Please note that webit.bz is not related to and has no affinity with any of mentioned payment providers and e-commerce software. Advertised products are programmed bridges that can be used after signing up with a specific payment provider and with using a specific e-commerce platform.
 
Categorieën

Alle bestellingen worden voorzien van een faktuur.

 

Geen module gevonden voor je favoriete bank?

Indien je geen module hebt gevonden voor je favoriete betalingssysteem, laat het ons weten en we kunnen het voor je ontwikkelen.
Meer over dit unieke aanbod »

 

 


Suggereer een platform

Laat het ons weten indien we je favoriete e-commerce platform hebben overgeslagen en het een topper zou zijn om hiervoor een betalingssysteem te ontwikkelen.
Suggereer een platform »

See us on FacebookFollow us on TwitterVisit us on MySpace

Larnaca Key Holding Services
Larnaca Key Holding Services in Cyprus »
 

 

Paypal
 
Algemene Voorwaarden

PRIVACY
Lees onze Privacy Policy, die ook bij uw bezoek aan onze website van toepassing is.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Wanneer u WebIt.bz bezoekt of wanneer u een e-mail naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om de communicatie elektronisch te ontvangen van ons. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van mededelingen op deze site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch sturen aan alle wettelijke eisen voldoen.

COPYRIGHT
Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads, data compilaties en software, is eigendom van WebIt.bz en wordt beschermd door internationale wetten op het auteursrecht.

HANDELSMERKEN
Het WebIt.bz handelsmerk kan niet worden gebruikt in een product of dienst die niet is gelieerd aan WebIt.bz op een manier die tot verwarring kan leiden bij klanten, of op enige wijze die WebIt.bz in discrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van WebIt.bz en die verschijnen op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die dan wel of niet zijn aangesloten bij, verbonden aan of gesponsord door WebIt.bz.
    
LICENTIE EN TOEGANG TOT DE WEBSITE
WebIt.bz verleent u een beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van deze site en niet het downloaden (anders dan pagina-caching) of het aanbrengen van wijzigen, of een gedeelte ervan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebIt.bz. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: een verzameling en het gebruik van een product, beschrijving, of prijzen, een afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan, het downloaden of kopiëren van de persoons informatie ten behoeve van een andere handelaar, of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke methodes om gegevens te verzamelen. Deze site of enig gedeelte van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebIt.bz. U mag geen frame of framing technieken gebruiken om enig handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling) van WebIt.bz en onze medewerkers zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen meta tags of andere "verborgen tekst" gebruik te maken van de WebIt.bz naam of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebIt.bz. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door WebIt.bz. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusieve recht om een ​​hyperlink naar de homepage van WebIt.bz te plaatsen, zolang de link niet WebIt.bz of haar producten of diensten een valse, misleidende, denigrerende , of anderszins aanstootgevende indruk geeft. U mag geen WebIt.bz logo of ander merkgebonden grafisch of handelsmerk als deel van de link plaatsen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebIt.bz.
    
UW LIDMAATSCHAP
Wanneer u van deze site gebruikt maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer, en u gaat akkoord om de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord te accepteren. Indien u jonger bent dan 18 kunt u zich alleen op onze site registreren onder toezicht van een ouder of voogd. WebIt.bz en haar medewerkers behouden zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te verwijderen, het bewerken van de inhoud en om bestellingen te annuleren. U verklaart ook dat alle informatie die u verstrekt bij de registratie naar waarheid zijn ingevuld en u gaat er mee accoord om deze informatie te allen tijde actueel te houden.
    
OVERZICHTEN, COMMENTAAR, EMAIL, EN ANDERE INHOUD
Bezoekers kunnen overzichten, commentaren, en andere inhoud- en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, of andere informatie, zolang de inhoud niet: onwettig is, obsceen, bedreigend, lasterlijk, anderszins nadelig is aan derden, bestaat uit software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam." U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden. WebIt.bz behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) het verwijderen of te bewerken van dergelijke inhoud. Als u inhoud post of materiaal voorlegt, en tenzij wij anders aangeven, verleent u WebIt.bz en haar medewerkers een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, en volledig in sublicentie te geven recht op het gebruik, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, verspreiden, en dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media. U verleent WebIt.bz het recht om de naam die in verband wordt gebracht met een dergelijke inhoud als ze ervoor kiezen te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u beschikt over alle rechten op de inhoud die u post, dat de inhoud juist is, dat het gebruik van de inhoud die u aanbiedt niet in strijd is met dit beleid en dat het niet zal leiden tot letsel aan een persoon of entiteit en dat u WebIt.bz en haar medewerkers vrijwaart voor alle vorderingen die voortvloeien uit inhoud die u levert. WebIt.bz heeft het recht maar niet de plicht op het controleren en het bewerken of verwijderen van elke activiteit of inhoud. WebIt.bz neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door u of een derde partij.
   
PRODUCT BESCHRIJVING
WebIt.bz en zijn medewerkers proberen zo nauwkeurig mogelijk. Echter WebIt.bz garandeert niet dat de productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Indien een product aangeboden door WebIt.bz zelf is niet zoals beschreven, is uw enige remedie is om het terug in ongebruikte toestand.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DEZE SITE WORDT DOOR WEBIT.BZA OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS GELEVERD. WEBIT.BZA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VOOR EIGEN RISICO IS. WEBIT.BZ GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, DE SERVERS, OF E-MAIL VERZENDING VAN WEBIT.BZ VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WEBIT.BZ IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE SOORT TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EN GEVOLGSCHADE.
    
TOEPASSELIJK RECHT
Door het bezoeken van WebIt.bz, gaat u akkoord dat de wetten van Bulgarije, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht, deze Algemene Voorwaarden en eventuele geschillen van welke aard ook die kunnen ontstaan ​​tussen u en WebIt.bz of haar medewerkers regelen. Voor elke aankoop wordt een Bulgaarse factuur verstrekt.
    
SITE BELEID
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze site, beleid, en deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment.

COMPATIBILITEIT:
Software compatibiliteit wordt vermeld in de extra informatie tabblad van elk product (indien van toepassing). De gebruikte (e-commerce) software van de client moet zijn bijgewerkt met de laatste (sub) versie om compatibiliteit te garanderen. Indien van toepassing zal de koper voorzien worden van support en updates t.a.v. het aangeschafte artikel / service tot 1 jaar na de aankoop.
    
VRAGEN:
Vragen over onze Algemene Voorwaarden van Gebruik, het Privacybeleid, of enig beleid verwant materiaal kunnen worden gericht aan onze medewerkers door gebruikt te maken van onze contact pagina.

Lees ook onze Software License agreement.

 

«Terug